Zajímavosti o houbách

Houby byly vždy otráveny. Rodina starověkého řeckého básníka zemřela na jedovaté houby Euripides, autor Medea. Papež se smrtelně otrávil houbami Klement VII a francouzského krále Karel VI.

Molekulárně genetické studie hub a zvířat ukázaly, že jejich DNA je co nejblíže. Z toho plyne na první pohled paradoxní závěr: houby jsou spolu se zvířaty nejbližšími příbuznými člověka.

Známé kloboučnické houby vyrostou za 3-6 dní, hynou za 10-14 dní. Houby, které jsou součástí lišejníků, se dožívají až 600 let.

Poslední příspěvky